logo-transparent

Roser – Dronningene i Enhver Hage

Dyrke roser Alan Titchmarsh

Om å dyrke roser I et forsøk på å bli en dyktigere rosedyrker, har jeg søkt grundig på netter for å finne så mye informasjon som mulig. Ut fra hva jeg fant har jeg laget denne listen over ting som er viktige for å få et godt resultat               […]

Meconopsis -or Blue Poppie

  Meconopsis have the reputation for being not the easiest of plants to grow. In large measure this is true for gardeners who live in climates less than ideal for these plants. Even in optimum climates their requirements need to be understood for good results. They thrive best where it is cool and moist, such […]